การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ผู้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพที่ไม่ธรรมดากับควายห้าปีชื่อว่าทองคำ ถูกแยกออกจากเพื่อนที่ดีที่สุดสี่ขาเมื่อวานนี้เมื่อตำรวจเอาสัตว์ออกไปกล่าวหาว่า สุราทเคยใช้ “มิตรภาพ” นี้เพื่อรับเงินจากผู้อื่น สุราทได้รับการว่าจ้างให้ดูแลควาย ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งจังหวัดขันทียสารในเขตกรุงเทพมหานครนายพันเอกสิงห์สิงหเดชนายสุรัตน์ต้องเผชิญกับข้อหาสี่ข้อคือการฉ้อโกงสาธารณะ

(โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีและ / หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท) การละเมิดกฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยการโพสต์ข้อมูลเท็จที่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ (โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีและ / หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท) การละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการระดมทุน (ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนและ / หรือปรับ 200 บาท); และการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน (โทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและ / หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท) นายสิงห์กล่าวว่าตำรวจจับสัตว์และเงินสดเป็นหลักฐานจะขอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อช่วยตรวจสอบการทำธุรกรรมของสุราษฎร์ในการสืบสวน