ต้นแบบสูงวัย…ชุมชนผักปลอดสารพิษ

การจากไปของสามีด้วยพิษยาฆ่าแมลง ที่ใช้ในการเกษตร ทำให้ ป้าสายทอง ธีระแนว ชาวบ้านหาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เริ่มปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตครั้งใหญ่ในช่วงวัยเกษียณอีกครั้ง ป้าสายทอง หันมาปลูกผักปลอดสารเคมีไว้รับประทานเอง ทำแชมพู สบู่ ตลอดจนน้ำยาล้างจานสูตรสมุนไพรปลอดสารเคมีไว้ใช้เอง พร้อมชักชวนเพื่อนบ้านและคนรู้จัก แต่ไม่ได้ผล เพราะคนรอบข้างยังคงรักความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน

แต่เมื่อ อบต.หาดสองแคว ลงพื้นที่ตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกรในหมู่บ้านหาดสองแคว จนพบว่าเกษตรกรร้อยละ 60-70 มีสารเคมีตกค้าง ระดับสีแดง ทำให้เกิดความตื่นตัว ประกอบกับแต่ละปีราคาปุ๋ยแพงขึ้น ตรงข้ามกับราคาพืชผลที่ตกต่ำ ยิ่งเพาะปลูกยิ่งเป็นหนี้ ซึ่งการทำปุ๋ยชีวภาพถือเป็นอีกทางรอดที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต ทางผู้นำชุมชนได้หาทางออกด้วยการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชนที่มาจากตัวแทนของทุกกลุ่มในหมู่บ้าน จำนวน 30 คน ทำโครงการลดสารเคมีทั้งในภาคเกษตรกร และครัวเรือน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 6 ซึ่งกลุ่มคนที่เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุในหมู่บ้าน วิภาพร ชันยาสูบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 เสริมว่า กติกาที่สมาชิกโครงการทุกคนได้ร่วมกันวาง คือทุก 3 เดือน สภาผู้นำบ้านหาดสองแคว กับสมาชิกต้องช่วยกันทำน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง เมื่อหมักจนได้ที่ก็จะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ซื้อในราคาทุน ซึ่งถูกกว่าท้องตลาดมากกว่าครึ่ง เพื่อให้ใช้แทนปุ๋ยและสารเคมี เป็นการลดต้นทุนการผลิตพืชผัก ควบคู่ไปกับการรักษาสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth