จากฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูใบไม้ร่วง

อยู่ทำเลที่ดีสำหรับการสำรวจชายฝั่ง North Cornish ที่มีชายหาดโต้คลื่นและเส้นทางเดินเท้าริมชายฝั่งทั้งหมดสามารถเดินไปยังสถานที่ต่างๆได้ อยู่ในหมู่บ้าน St Agnes ที่มีชื่อเสียงสำหรับ Stippy Stappy ระเบียงของกระท่อมที่โดดเด่นในหนังสือ Poldark บ้านมีสองห้องนอนและการตกแต่งที่สะดวกสบายมีพื้นไม้เตาผิงและห้องครัวติดตั้งเครื่องทำความเย็นด้วย

เดินกินลมชมบ้านเก่า ถนนคนเดินตลาดเก่า 200 ปี

ถนนคนเดินที่ไม่เพียงเป็นตลาดนัดท่ามกลางบ้านเก่าคลาสสิกเท่านั้น หากยังพาทุกคนย้อนกลับไปหา ความรื่นรมย์ในอดีตเมื่อครั้ง 200 ปีมาแล้ว และเห็นภาพชัดเจนว่าเมืองปราณบุรีในวันวานนั้นสนุกสนาน เพียงใดในช่วงเวลาก่อนที่จะมีถนนเพชรเกษมตัดผ่าน ซึ่งภายหลังที่มีการตัดถนนสายหลักสายนี้ ทำให้ชาวบ้านโยกย้ายไปสร้างชุมชนแห่งใหม่ ส่งผลให้ตลาดแห่งนี้ซบเซา แต่ในที่สุดโครงการถนนคนเดิน ตลาดเก่า 200 ปีก็เกิดขึ้นอีกครั้ง

สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ดอยช้างมูบ

สวนรุกขชาติที่จะทำให้คุณตกหลุมรักเมืองไทยและเชียงรายเมื่อแรกพบ ไม่เพียงเป็นดอยสูงสุดของเทือกเขานางนอนที่มีระดับความสูงประมาณ 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางเท่านั้น หากในอดีตพื้นที่แห่งนี้คือดงฝิ่นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ แต่สุดท้ายด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูผืนป่าแถบนี้ให้อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

สนามหลวงหรือทุ่งพระเมรุ

สนามหลวงในปัจจุบันเปรียบเสมือนกับสวนสาธารณะของคนเมือง ยามเช้าเป็นสถานที่ออกกำลังกาย ส่วนยามเย็นกลายเป็นที่พักผ่อนเดินเล่นชมเมือง สนามหลวงเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดขอบเขต พระบรมมหาราชวังขึ้น และเว้นพื้นที่ที่มีสัณฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ระหว่างพระบรมมหาราชวัง หรือวังหลวงกับพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าไว้

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีการบูรณาความรู้อย่างหลากหลาย ทั้งพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา ควรค่าที่คนโคราชจะได้รับรู้และนำไปสู่การก่อเกิดความภาคภูมิใจในวิถีวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของตนที่สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งซึ่งยังคงปรากฏชัดในปัจจุบัน

ทุ่งบัวตอง ดอยแม่เหาะ

ไม่เพียงดอยแม่อูคอเท่านั้นที่มีความงดงามของทุ่งบัวตองให้คนรักดอกไม้ได้ชื่นชม หากดอยแม่เหาะยังเป็น อีกจุดหมายหนึ่งที่คุณสามารถชมความงามของดอกไม้สีเหลืองได้ในช่วงฤดูหนาว ราวๆ เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคมของทุกปีเช่นเดียวกัน โดยดอกบัวตองนับล้านดอกจะพากันเบ่งบานริมสองฟากถนน เป็นระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตรที่แปรเปลี่ยนความธรรมดาแถวนั้นกลายเป็นภาพทิวทัศน์สวยงามเกินบรรยาย และไม่ไกลจากดอยแม่เหาะ

อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล)

พระยาภักดีชุมพล เดิมชื่อ”แล” เป็นชาวนครเวียงจันทน์ เคยรับราชการเป็นพี่เลี้ยงราชบุตรในเจ้าอนุวงศ์แห่งอาณาจักรล้านช้าง (ขณะนั้นเป็นประเทศราชของไทย) ในสมัยรัชกาลที่ 2 พ.ศ. 2360 นายแลได้อพยพไพร่พลข้ามแม่น้ำโขงมาตั้งบ้านเรือนที่บ้านน้ำขุ่นหนองอีจาน (อยู่ในเขตอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา) ต่อมาได้ย้ายไปตั้งใหม่ที่บ้านโนนน้ำอ้อม บ้านชีลอง (อยู่ในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ)

มอหินขาว

มอหินขาว เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่ถือว่ามีความงดงามทางธรรมชาติไม่แพ้ทุ่งดอกกระเจียวงาม ซึ่งตั้งอยู่ใน เขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา บริเวณบ้านวังคำแคน หมู่ 9 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิเดิมพื้นที่ แถวนี้ เป็นป่า ต่อมาได้มีคนมาบุกเบิกทำไร่และก็เห็นมีก้อนหินขนาดใหญ่อยู่ทั่วไปแต่ ก็ไม่ได้สนใจอะไร ที่ไร่ มันสำปะหลัง (ในสมัยนั้น) แต่จากเสียงบอกเล่า มีคนเคยเห็นว่าแปลกประหลาดมาก ก็คือก้อนหินใหญ่ 5 ก้อน

ใบเสมาบ้านกุดโง้ง

นับเป็นอีกหนึ่งอนุสรณ์สถานและโบราณวัตถุอันล้ำค่าสืบทอดมาจากประวัติศาสตร์อันยาวนานที่อยู่คู่กับจังหวัดชัยภูมิ ใบเสมาบ้านกุดโง้งแห่งนี้เป็นเสมาหินทรายศิลปะทวารวดีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 ที่พบในภาคอีสานอันเป็นโบราณวัตถุอันเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงชุมชนในยุคสมัยทวาราวดีซึ่งเป็นยุคของกาลเวลาที่พุทธศาสนาลัทธิหินยานได้มีการเผยแผ่เข้ามา

น้ำตกป่าละอู

คงเคยคุ้นหูกันดีถึงเสียงลือเสียงเล่าอ้างของ “ผีเสื้อแห่งป่าละอู” หรืออีกนัยหนึ่งก็หมายความได้ว่า น้ำตกป่าละอูนั้นคือแหล่งดูผีเสื้อที่สำคัญมากแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ ไม่เพียงทุกคนจะ ได้สัมผัสความชุ่มฉ่ำกับสายน้ำตกที่มีมากถึง 15 ชั้นเท่านั้น หากยังได้สนุกกับการดูสีสันของปีกแสนสวย แห่งผืนป่าที่มักออกมาตากปีกกลางแสงแดดอ่อนยามเช้าเพื่อสร้างความอบอุ่น